Συνάντηση Μουσικών Σχολείων στην Καβάλα 6-5-2017
 Τελική Εκδήλωση  (Με την Ελένη…..)  26-4-2017
 Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού #beactive  30-10-2016
Πανελλήνια μέρα Σχολικού Αθλητισμού 3-10-2016