Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων (Γυμνασίου – Λυκείου), ενός προνομιακού σχολείου που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που έχουν κλίση και ταλέντο στη μουσική, χωρίς να διαθέτουν απαραίτητα μουσικές σπουδές.

Σκοπός της ίδρυσης του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων -όπως και των υπολοίπων Μουσικών Σχολείων της χώρας μας- είναι η αισθητική καλλιέργεια των μαθητών, μέσω της Μουσικής Παιδείας χωρίς υστέρηση της γενικής μόρφωσης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διδασκαλία μουσικών μαθημάτων παράλληλα με τα γενικά μαθήματα καθώς και τη συμμετοχή των παιδιών σε μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να περιηγηθήτε στο δικτυακό τόπο του σχολείου μας