Το πρόγραμμα λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου και Λυκείου) αρχίζει στις 08:15 π.μ και τελειώνει στις 3:05 μ.μ καθημερινά. Από τις 1:30 μ.μ μέχρι τις 1:50 μ.μ οι μαθητές γευματίζουν στην τραπεζαρία του σχολείου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Τη δαπάνη σίτισης καλύπτει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων με κονδύλια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.