Το Σχολείο μας ιδρύθηκε το 1989 ως Μουσικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων με έδρα τα Δολιανά στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Μαθητικής Εστίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

Ύστερα από 14 χρόνια λειτουργίας του στα Δολιανά το Σχολείο μεταφέρθηκε στην πόλη των Ιωαννίνων, στην οποία λειτουργεί από το σχολικό έτος 2003-2004 στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Ορφανοτροφείου Γ. Σταύρου, στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων, Κων/πόλεως 1.

Το Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων με την εικοσιπεντάχρονη λειτουργία του (το πρώτο Μουσικό Σχολείο που ιδρύθηκε στη χώρα μας μαζί με αυτό της Παλλήνης) και την δραστηριότητά του αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί σημείο όχι μόνο μουσικής αλλά ευρύτερα πολιτιστικής αναφοράς στην πόλη των Ιωαννίνων και στη ευρύτερη περιοχή. Διακονώντας αδιάλειπτα τη μουσική παράδοση της Ηπείρου και καλλιεργώντας όλα τα είδη της Μουσικής, συνιστά την πολιτιστική κυψέλη δημιουργίας και προσφοράς στο χώρο της Μουσικής και του Πολιτισμού.

images